Mátra Biker

Minden, ami fontos!


GDPR







 A nem felhasznált, de már befizetett Tour de Mátra nevezés a következő versenyen használható fel, és csak abban az esetben, ha a nevező írásban értesíti a szervezőket legkésőbb a verseny előtt 1 héttel, hogy a versenyen nem tud részt venni!  Ezen az email címen tudod a következő évre halasztani a nevezést: tourdematra@gmail.com








Üzenetküldés

Minden üzenetre válaszolunk.

Az adataidat teljes biztonságban tudhatod nálunk. Az üzenetküldő űrlap használata során a megadott adatokat csak a válaszadáskor használjuk, a megadott email címre és üzenetre/kérdésre válaszolunk, az adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek, a megadott email címre nem küldünk hírlevelet. Az adatokat nem őrizzük papír alapon. Nem küldünk reklámot. Bármikor kérheted adataid törlését.

Adatvédelem


A Mátra Biker Sport Club a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiakban meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyek az egyesülettel kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak kezelése során biztosítják a természetes személyek magánszféráját, adataik tiszteletben tartását.

 • Az adataidat teljes biztonságban tudhatod nálunk.

 • Az üzenetküldő űrlap használata során az ott megadott adatokat csak a válaszadáskor használjuk, a megadott email címre és üzenetre/kérdésre válaszolunk, az adatokat nem adjuk tovább harmadik félnek, a megadott email címre nem küldünk se reklámot, se hírlevelet, és az adatokat nem őrizzük papír alapon.

 • A rendezvényeinken részt vevők adatait a tagsággal, túrákkal, edzésekkel és versenyekkel kapcsolatos teendők során használjuk és azokat nem adjuk tovább.

 • Kérésed nélkül nem küldünk automatikusan hírlevelet.

 • Nem küldünk reklámot.

 • Bármikor kérheted adataid törlését.

 • Ha hírlevélre feliratkoztál, arról bármikor leiratkozhatsz.

 • Weboldalunk működéséhez nem használunk nyomkövetést, nem használunk se Google, se Facebook analitikát.

Mátra Biker Sport Club
non-profit sportegyesület
Székhely: 3200 Gyöngyös
Dobó István u. 12.
Adószám: 18024502-1-10
Nyilvántartási szám: 10-02-0002309

Weboldalainkon a tagsági, regisztrációs és nevezési lapok kitöltése önkéntes adatközlés is. A tag/nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a megadott adatokat adatbázisukban tárolják.A sporteseményt szervező sportegyesületnek jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni.Az adatfeldolgozók az érintettek személyes adatait csak kifejezett és egyértelmű önkéntes hozzájárulásuk alapján használhatják fel a versenyek, rendezvények szervezése és nyilvántartása során. A Mátra Biker SC fő tevékenységi körébe tartozik a sporttevékenység, valamint a turisztikai rendezvények, edzések, versenyek szervezése. A tevékenységének jellege, valamint az adatvagyon-védelem jogos érdeke alapvetően behatárolja a szükséges adatok körét.A Mátra Biker SC a sportolni és kerékpározni szerető személyek számára szervez eseményeket, edzéseket, versenyeket és turisztikai rendezvényeket és lehetőséget biztosít ezen eseményekre való jelentkezéshez online regisztráció keretében.A versenyre nevezés során a Mátra Biker SC a következő személyes adatokat kéri el a nevezőtől: név, születési dátum, email cím, cím/számlázási cím, nem (nő/férfi), kategória, egyesület, választott egyedi rajtszám, AKESZ azonosítószám, telefonszám, baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma.A túrára regisztráció során a Mátra Biker SC a következő személyes adatokat kéri el a regisztrálótól: név, email cím, választott túra megjelölése pipával, résztvevő személyek száma, telefonszám.
Az érintett fél az adatok kitöltése után az internetes felületen megjelenő adatvédelmi tájékoztatóra tett elfogadó nyilatkozat (pipa, vagy elfogadom gomb megnyomása) révén tesz egyértelmű hozzájáruló nyilatkozatot személyes adatai használatára. A nevező/résztvevő ezen hozzájárulását a szervezőnek visszavonásáig, de legfeljebb 7 éves időtartamra adja, vagyis a regisztrációhoz felhasznált adatokat a túrát vagy versenyt követő legkésőbb 7 éven belül a Mátra Biker SC törli. Amennyiben a számviteli rendszerben olyan adóbevételi bizonylatok készültek, amelyek személyes adatokat tartalmaznak (pl. számlák), ezeket az adatokat a törvény által előírt archiválás miatt nem lehet törölni.
Az eredmények közzétételéhez és a versenyek statisztikájához a teljesítési adatokat a Mátra Biker SC megőrzi és a honlapján közzéteheti.A teljesítési adatokat a Mátra Biker Sport Clubnál tevékenységet folytató elsődleges adatfeldolgozó saját személyi számítógépén tárolja. Az adatok papír alapon nem kerülnek megőrzésre.A Mátra Biker SC fénykép és videofelvételt készít a rendezvényein, túrákon és versenyeken, melyhez engedélyt szintén a csatlakozáskor, regisztrációkor és nevezéskor adnak meg a résztvevők. A rögzített kép-, videó- és hangfelvételeket - mint tömegben, nyilvános rendezvényen való megjelenést - a szervezők a rendezvényeik népszerűsítésével kapcsolatosan a későbbiekben nyilvánosságra hozhatják és felhasználhatják a saját vagy partnereik, társrendezőik nyilvános felületein.A nevező a versenyre való nevezéssel hozzájárulását adja a Mátra Biker Sport Club adatkezelőnek a rendezvényszervezés során a rendezvény lebonyolítása céljából adatai kezeléséhez. A nevező hozzájárul a szervezési feladatokon kívül a személyt ábrázoló fényképfelvételeknek a Mátra Biker Sport Club marketing-, reklám- és egyéb tájékoztató kiadványaiban történő felhasználásához és a megadott nevezési információk átadásához az időmérő cég részére.A szervező/adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Jogorvoslat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest
Falk Miksa utca 9-11.
www.naih.hu
+36 1 3911 400
ugyfelszolgalat@naih.hu

További információ: matrabikersc@gmail.comUtoljára frissítve: 2022. július 23.

Alapszabályzat


Az egyesület céljaAz egyesület célja a kerékpáros sportág szervezése, népszerűsítése, amely tevékenységén keresztül az egyesület hozzájárul a lakosság egészségének a megőrzéséhez. Az egyesület célja a kerékpársportban a fiatalok utánpótlás-nevelése, oktatása, a senior korosztály számára a kerékpározás, mint egészségmegőrzés módjának a megismertetése, valamint ismeretterjesztés, amatőr versenyzés és a tehetségek felkutatása.Az egyesület tevékenységeEgészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, mely tevékenységeket az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, mint közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, s ezek teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a írja elő. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, mely tevékenységeket a közneveléshez, mint közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, s ezek teljesítését a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. §-a írja elő. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, mely tevékenységeket a sporthoz, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi, s ezek teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a írja elő.Az egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. A döntéseknek az érintettekkel való közlése, illetve nyilvánosságra való hozatala, valamint az egyesület működéséről, szolgáltatása igénybevétele módjáról szóló tájékoztatás, továbbá az egyesület beszámolóinak közlése az egyesület hivatalos honlapján, a www.matrabiker.hu címen történik.Az egyesület jogi személy. Az egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sportegyesületként kíván működni. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül [Stv. 17.§ (1) bek. b) pont].Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályokSportegyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése [Stv. 16.§ (1) bek.]. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket [Stv. 2.§ (1) bek.].További információ: matrabikersc@gmail.comUtoljára frissítve: 2022. július 25.

Megújult tagdíjbefizetés

A RENDES TAGDÍJ január 1-től december 31-ig szól, és minden (a nem utánpótlás edzéseken résztvevő) tagra érvényes kortól függetlenül. 2023 januártól az egyesületi tagdíj 24.000 forint. A fenti gombon csatlakozni és tagdíjat befizetni lehet.

Az UTÁNPÓTLÁS TAGDÍJ szeptember 1-től augusztus 31-ig érvényes. Minden általános iskolás felső tagozatos számára, akik heti 1X részt vesznek az edzéseken Gyöngyössolymoson. Az éves utánpótlás tagdíj 24.000 forint. A fenti gombon csatlakozni és tagdíjat befizetni lehet.

A készpénzes tagdíjbefizetési lehetőség megszűnt. Ha nem a fenti gombon szeretnél tagdíjat fizetni, akkor görgess lejjebb a számlaszámunkért!


Tagdíjbefizetés

1. ÁTUTALÁS
Tagdíjbefizetés átutalással a Mátra Biker Sport Club bankszámlájára:

MÁTRA BIKER SPORT CLUB
Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank
12032006-01554961-00100002

2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
A tagdíj könnyen és gyorsan befizethető bankkártyával a fenti kék gombra kattintva. Új tagság esetén ezt kérjük választani.


13 éven aluliak jelentkezése

Az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tiltja meg a 13 évnél fiatalabbak számára az online szolgáltatások igénybevételét, de szülői/gondviselői hozzájáruláshoz köti azt. Kérjük, hogy a weboldalunkon lévő online űrlapot a szülő/gondviselő töltse ki, és a hozzá kapcsolódó tagdíj online befizetését a szülő/gondviselő rendezze. Minden esetben kérjük megadni a szülő/gondviselő elérhetőségét!


A tagság szabályai

2 féle tagság az egyesületünkben:

 • RENDES

 • UTÁNPÓTLÁS

Kortól függetlenül egyesületünk rendes tagja lehet az a személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és céljait, valamint éves tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.Utánpótlás tagságunk azoknak az általános iskolás felső tagozatos gyerekeknek szól, akik heti 1X részt vesznek az edzéseken Gyöngyössolymoson (augusztus nyári szünet).

Jelentkezéseddel elfogadod az egyesület alapszabályát, az adatvédelmi tájékoztatóban és a szabályzatokban foglaltakat! A teljes körű GDPR szabályzat ezen a weboldalon olvasható, amit jelenleg olvasol: www.gdpr.matrabiker.huAz egyesület tagja minden olyan természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely az Alapszabály rendelkezéseit, az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, a tagdíjat befizeti és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület létesítő okiratát ismeri és az egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét és értékrendjét magára nézve kötelezőnek fogadja el.Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségre nem választható. A közgyűlésen tanácsadási, véleményezési joggal vesz részt. Jogosult az általa juttatott adomány felhasználását ellenőrizni ill. az egyesület céljai közül meghatározott célú felhasználást megnevezni.Új tagfelvétel esetén az új tagok belépési szándékukat az egyesület elnökségéhez benyújtott belépési nyilatkozat aláírásával nyilváníthatják ki. Az elnökség dönt az új tagok felvételéről. A belépés az elnökség egyszerű többséggel hozott határozata alapján történik. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A tagsági jogviszony megszűnik

 • A tag kilépésével.

 • A tag kizárásával.

 • A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 • Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

 • Kizárható a tag akkor is, ha 6 hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő megadásával és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A tagok jogai

 • Részvétel az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, valamint az egyesület által szervezett rendezvényeken és eseményeken.

 • Szakmai tapasztalatukkal hozzájárulni az egyesület eredményes működéséhez.

 • Az egyesület jelvényével/logójával ellátott mezt viselni minden rendezvényen, versenyen.

 • Szavazati joggal részt venni az egyesület közgyűlésén, javaslatot, indítványt, észrevételt tenni. Véleményt nyilváníthat az egyesület tevékenységét érintő kérdésben és szerveinek működésével kapcsolatban.

 • Felszólalással élni az egyesület bármely szervénél, tagjánál, elnökségnél.

 • Tanácskozási joggal részt venni az egyéb rendezvényeken.

 • Az egyesület bármely tisztségére választható.

 • Személyesen részt vehet az egyesület munkájában, az elnökség vagy az egyes munkacsoportok ülésein.

 • Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 30 napon belül az Egri Törvényszéken megtámadhatja.

 • Igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét az elnökség által meghatározott módon.

 • Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

 • Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.

 • Feltüntetheti az egyesületi tagságát, pl.: életrajz; szakmai bemutatkozó; stb.

A tagok kötelezettségei

 • Tartsák be az egyesület alapszabályában foglaltakat, hajtsák végre az egyesület közgyűlésének és az elnökség rájuk vonatkozó határozatait.

 • Határidőn belül fizessék be az egyesület éves tagsági díját.

 • Személyesen vegyenek részt az egyesület közgyűlésén, a sportegyesület vezető szerveinek megválasztásánál, a határozatok meghozatalánál.

 • Aktívan segítsenek, tevékenykedjenek az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában.

 • Tisztségre történő megválasztásuk esetén az abból adódó feladatokat a legjobb képességeik szerint és időben lássák el.

 • Az egyesületről és a támogatóiról minden esetben és körülmények között kötelesek pozitívan nyilatkozni.

 • Egyesületi tagságuk alatt tartózkodni bármilyen tiltott teljesítményfokozó hatású anyag használatától, másnak történő ajánlásától, tartásától.

 • Az egyesület mezét és egyéb kiegészítő ruháit kötelesek a versenyeken használni.

 • Az egyesülettől átvett eszközöket, felszereléseket (pl: mezt, stb….) kötelesek leadni a tagsági viszony megszűnésével.

 • Amennyiben az egyesületi tagot az egyesület valamely versenyen való részvételben támogatta (pl. nevezési díj), de az érintett tag önhibájából nem vesz részt a versenyen, akkor az érintett tag köteles az egyesület részére az elmulasztott verseny időpontjától számított 15 napon belül a támogatás összegét egy összegben visszafizetni! Amennyiben a tag a visszafizetési kötelezettségével késedelembe esik, a késedelem alatt az egyesület támogatásából nem részesülhet!

További információ: matrabikersc@gmail.comUtoljára frissítve: 2022. augusztus 23.

Szülői beleegyező nyilatkozat
18 év alatt

Utánpótlás edzések


A csatlakozással, tagsággal és a tagdíj befizetésével tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Mátra Biker SC által szervezett kerékpáros technikai edzéseken való részvétel gyermekem számára lehetséges veszélyekkel járó szabadidős elfoglaltság. Gyermekemet megfelelő fizikai és egészségi állapotban küldöm az edzésre. Gyermekem az edzők által meghatározott biztonsági követelményeket elfogadva, az edzők által előírt védőfelszereléseket viselve és az edzők utasításait betartva vesz részt az edzéseken, használja a pályát és kerékpárját. Tudomásul veszem, amennyiben az edzésen gyermekem bármilyen sérülést szenved, vagy okoz másnak, vagy felszerelésében bármilyen anyagi kár keletkezik, akkor sem a Mátra Biker SC-vel, sem bármelyik edzővel szemben nem kezdeményezek semmilyen kártérítési vagy felelősségi eljárást. A tagsággal a jelen felelősségvállaló nyilatkozatot elfogadom.


Részvétel versenyen


Versenyen való részvétel előtt a 18 évet be nem töltött nevezők esetén az aláírt szülői beleegyező nyilatkozatot kérjük kitöltve és szülő által aláírva visszaküldeni részünkre a matrabikersc@gmail.com email címünkre!

Hozzájárulok, hogy gyermekem/általam gondviselt személy részt vegyen a Tour de Mátra országúti kerékpárversenyen vagy egyéb, a Mátra Biker Sport Club által szervezett versenyen. Kijelentem, hogy megismertük és megbeszéltük a verseny kockázatát, maradéktalanul betartjuk és betartatom a versenykiírásban foglaltakat, a verseny részvételi feltételeit és a KRESZ szabályait megismertük és kötelezőnek fogadjuk el, ezek alapján engedélyezem gyermekem/általam gondviselt személy részvételét a versenyen. Amennyiben gyermekem/általam gondviselt személy a verseny során szokatlan és/vagy jelentős veszélyt érzékel, a versenyt abbahagyja, visszafordul, a fennálló veszélyről a szervezőket haladéktalanul értesíti. Az ennek megszegéséért járó felelősséget vállalom. Gyermekem/általam gondviselt személy a kerékpárversenyen az alábbi lehetséges, de nem teljeskörűen meghatározott baleseti kockázatok ismeretében vesz részt, mint pl. bokasérülés, húzódás, horzsolás, könyök-, térdsérülés, törés, zúzódás, légszomj, hőség okozta betegségek, túlterheltségi szindróma, fulladás, szívroham, tartós bénulás, egyéb, esetleg halál. A fentiek alapján kijelentem, hogy esetleges sérülés, vagy más, bármilyen egészségkárosító esemény bekövetkezése, vagy a ruházat, esetleg egyéb értékei megrongálódása esetén a Tour de Mátra országúti kerékpárverseny szervezőivel szemben semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt nem fogok érvényesíteni. Bármilyen sérülés esetén a magam és a hozzátartozóim nevében lemondok jogaimról, mentesítem a rendezőket a felelősség alól, hiszen gyermekem/általam gondviselt személy szabad akaratából és az én jóváhagyásommal nevezett be a versenyre, és a kockázatok megismerése után beleegyeztem, hogy károkozásnak lehet kitéve. Kijelentem, hogy gyermekem/általam gondviselt személy egészségileg alkalmas a versenyen történő részvételre. Kijelentem, hogy amennyiben gyermekem/általam gondviselt személyt sérülés éri, a rendezők által kitelepített elsősegélynyújtást igénybe veszi. Miután lehetőségem nyílt tájékozódni a kockázatokról, a verseny szabályairól, az általam gondviselt személy nevében felelősségem teljes tudatában, önként, szabad akaratomból és beleegyezésemmel vállalok és elfogadok minden előzetesen ismert és ismeretlen kockázatot akkor is, ha azok mások hanyagságából, cselekedetéből vagy mulasztásából származnak == "Kijelentem, hogy gyermekem/általam gondviselt személy a versenyen saját felelősségemre vesz részt. Nevezésével elismerem, hogy fizikailag és egészségügyileg jó állapotban van, az eseményekre felkészülten, egészségesen áll rajthoz. Betegen, lázasan, éhgyomorral nem vesz részt a versenyen." ==--Jogvita esetén jogorvoslatra a Gyöngyösi Járásbíróság az illetékes (címe: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 44.).További információ: matrabikersc@gmail.comUtoljára frissítve: 2023. március 25.

Felelősségvállaló nyilatkozat


 A nem felhasznált, de már befizetett Tour de Mátra nevezés a következő versenyen használható fel, és csak abban az esetben, ha a nevező írásban értesíti a szervezőket legkésőbb a verseny előtt 1 héttel, hogy a versenyen nem tud részt venni!  Ezen az email címen tudod a következő évre halasztani a nevezést: tourdematra@gmail.comA nevezés akkor számít elfogadottnak, amikor a nevező kitöltötte az online nevezési lapot és befizette a nevezési díjat. A nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és a versenyszabályzat feltételeit.FelelősségvállalásElfogadom a versenykiírást és a versenyszabályokat. Ismerem a táv nehézségét, megfelelően felkészültem, hogy teljesítsem. Rendelkezem kemény héjú sisakkal és megfelelő felszereléssel. Elfogadom, hogy a versenyen saját felelősségemre indulok. Tudomásul veszem, hogy a versenyen esetleg előforduló balesetért, anyagi károkért a rendezőség nem vállal felelősséget, a rendezőség felé semmilyen kárigénnyel, követeléssel nem élek. Elfogadom, hogy a versenyről készült film- és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában (plakát, szórólap, TV, internetes megjelenés, stb.) szerepelhetek és ezért ellenszolgáltatást nem kérek. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny teljes távját. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtva, letakarva vagy nem az előírt helyen viseli, és/vagy külső segítségét vesz igénybe. Elfogadom, hogy a nevezési lap hiányos, pontatlan kitöltéséből adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget. Elfogadom, hogy a verseny szervezői a személyes adatokat csak a versennyel kapcsolatban, nélkülözhetetlen információk átadására használják fel, az adatok átadásra kerülnek az időmérő cég részére.Megértettem, hogy a nevezést nem tudom lemondani, a nevezési díjat a szervezők nem utalják vissza. A már befizetett nevezést a következő évi versenyre lehet halasztani. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső, vis maior ok, így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, háború, polgári felkelés, járvány, kijárási tilalom, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya, verseny rajtja előtt történt haladási és útengedély visszavonása vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a szervező pótidőpontot jelöl meg, amelyről hivatalos tájékoztatást ad, és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint az útvonal módosításának jogát fenntartja. Tudomásul veszem, hogy a verseny megrendezésének időpontját a Covid-19 járványügyi intézkedések is érinthetik. A vis maior olyan esemény, amely a felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik félnek sem róható fel. Ebben az esetben a versenyzők tudomásul veszik, hogy semmilyen visszatérítésre nincs jogosultságuk. Katasztrófa vagy egyéb vis maior ok esetén a versenyt a pótidőpontban tartják meg, ha akkor sem lehet megtartani, akkor a következő évben használható fel a befizetett nevezés.A banki átutalásos lehetőség mellett, ha promóciós kuponkódokkal lehet nevezési díjat fizetni, azok a Stripe fizetési felületén használhatók fel. A nevezési díjbefizetés oldalunk a tourdematra.hu/fizetek linken érhető el. A promóciós kuponkódok felhasználása csak a Mátra Biker Sport Club non-profit egyesület előre meghatározott feltételei szerint lehetséges. A promóciós kuponkódok csak az előre meghatározott időszakokra érvényesek, mely időszakok nem hosszabbíthatók meg és nem módosíthatók. A promóciós kuponkódokat és felhasználhatóságának időtartamát minden esetben feltüntetjük a tourdematra.hu weboldalunkon. A Mátra Biker Sport Club nem felelős a fel nem használt kódokért, és nem vállal visszatérítési vagy kártérítési kötelezettséget. A promóciós kuponkódokat csak saját felelősségre lehet felhasználni, és vitás helyzetben a Mátra Biker Sport Club szabályzata az irányadó. A nevezőnek nem kötelessége kifizetni a teljes összeget a Stripe fizetési felületen, ha úgy érzi vagy tapasztalja, hogy technikai tudása nem megfelelő a fizetési rendszer kuponkódos használatához, ez esetben a tourdematra.hu weboldalon feltüntetett számlaszámra (Mátra Biker Sport Club, Raiffeisen Bank számlaszám: 12032006-01554961-00100002) kérjük az aktuális hónapra meghatározott összeg szerinti nevezési díj átutalását. A Mátra Biker Sport Clubnak nem kötelessége visszatéríteni a különbözetet a promóciós kódok felhasználásával kapcsolatban, amely a felhasználó hibájából, a felhasználó technikai tudásának hiányából és/vagy figyelmetlenségéből ered. A Stripe fizetési rendszerről további információ a Stripe hivatalos weboldalán a stripe.com linken olvasható. A megvásárolt, azaz a Stripe fizetési felületén kifizetett vagy banki átutalással befizetett nevezési díj írásban megkötött szerződésnek minősül, mely szerint nevezési díjat és/vagy különbözetet nem/sem utalunk vissza.Kijelentem, hogy a meghatározott feltételeket és a biztonsági követelményeket megismertem, tudomásul vettem, és azokat kötelező érvényűnek tartom magam számára, az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabályt és előírást mindig betartom, sportemberhez méltó magatartással veszek részt az eseményen, óvom saját és társaim testi épségét. A nem felhasznált, de már befizetett Tour de Mátra nevezés a következő versenyen használható fel, és csak abban az esetben, ha a nevező írásban értesíti a szervezőket legkésőbb a verseny előtt 1 héttel, hogy a versenyen nem tud részt venni!  Ezen az email címen tudod a következő évre halasztani a nevezést: tourdematra@gmail.comWeboldalunk és versenyszabályzatunk nem vagy nem megfelelő elolvasásáért és az ebből származó információs hiányosságokért nem vállalunk felelősséget!

Mátra Biker információ: matrabikersc@gmail.comTour de Mátra: tourdematra@gmail.comUtoljára frissítve: 2022. július 23.

MBSC

Impresszum


Mátra Biker Sport Club
non-profit sportegyesület
Székhely: 3200 Gyöngyös
Dobó István u. 12.
Adószám: 18024502-1-10
Nyilvántartási szám: 10-02-0002309
Elnökségi tagok:
Dr. Záray László, elnök
Jaros Péter, alelnök
Jaros Zsolt, titkár
Web, marketing, adatkezelés:
Kazsuba Judit
 www.judit.dev 
 judit.kazsuba@matrabiker.hu 
Dr. Záray László, elnök
 +36 30 951 7773 
 laszlo.zaray@matrabiker.hu 
Gémesi Péter, utánpótlás vezetőedző
 +36 70 275 9138 
(órarend, edzések, programok, versenyek)
Utánpótlás weboldal:
 utanpotlas.matrabiker.hu 
Utánpótlás Discord:
 discord.gg/WKsNPTVwpc 
Utánpótlás Facebook csoport:
 facebook.com/groups/257866686256657 
Email:
 matrabikersc@gmail.com 
 tourdematra@gmail.com 
Weboldalaink:
mbsc.hu
matrabiker.hu
matrabikersc.hu
tourdematra.hu
tourdematra.com
tabor.mbsc.hu
gdpr.matrabiker.hu
tagdij.matrabiker.hu
utanpotlas.matrabiker.hu
tekerjazoldbe.matrabikersc.hu
Facebook:
facebook.com/matrabiker
facebook.com/tourdematra
Instagram:
instagram.com/matrabiker
instagram.com/tourdematra
Twitter:
twitter.com/tourdematra
Tumblr:
tourdematra.tumblr.com
Patreon:
patreon.com/matrabiker
1% for the Planet
directories.onepercentfortheplanet.org/profile/mtra-biker-sport-club
Spotify:
Tour de Mátra Sportfestival
Ko-fi:
ko-fi.com/matrabiker
Mátra Biker SC Youtube:
youtube.com/@matrabiker
Tour de Mátra Youtube:
youtube.com/@tourdematra
Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank
12032006-01554961-00100002
IBAN:
HU54120320060155496100100002
Országos nyilvántartásbeli azonosító (Reg. No.):
10-02-0002309
Adószám (Tax No.):
18024502-1-10
VAT ID:
HU18024502
Tárhelyszolgáltató:
Tárhelypark Kft.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14.
Nyilvántartásba vételt végző hivatalos szerv:
Egri Törvényszék
3300 Eger, Barkóczy u. 1.
Tel: +36 36 311 611
egritorvenyszek.birosag.hu
Jogorvoslat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest
Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 1 3911 400
Telefax: +36 1 3911 410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Minden jog fenntartva.

Süti szabályzat
(cookie)


A süti (cookie) a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A sütik nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.Az oldalunkon nem gyűjtünk és nem tárolunk harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódó személyes adatokat.Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát, ezekről tájékozódjon az Ön által használt böngésző beállítási információs oldalán.Weboldalunk működéséhez nem használunk se Google, se Facebook, se máshonnan származó analitikát (analytics) és nem használunk nyomkövetést (tracking), nem mérjük a weboldalunkra látogatók internetes felhasználási szokásait. A weboldalunk látogatóitól nem gyűjtünk személyes adatot.

A Tour de Mátra sportfesztivál hírleveleit a MailerLite hírlevélküldővel küldjük a feliratkozók számára. A MailerLite hírlevélre való feliratkozási ablak használ sütiket a működéséhez. A MailerLite által létrehozott süti kerül elhelyezésre a böngészőben annak érdekében, hogy email cím alapján azonosítsa a felhasználót, és megfelelően kezelje a hírlevél feliratkozási folyamatát. Az ilyen típusú süti a böngésző bezárásáig vagy a felhasználó által előre meghatározott ideig marad a böngészőben. A MailerLite a GDPR és az adatvédelmi jogszabályok szerint működik, és lehetőséget biztosít a felhasználók számára a hírlevélről való leiratkozásra és az adatok törlésére. Ezenkívül a MailerLite lehetőséget biztosít arra, hogy a hírlevél feliratkozási ablak sütijét az oldal látogatóinak előzetes hozzájárulása nélkül ne helyezze el a böngészőben.A Mátra Biker Sport Club egyesületi tagsággal kapcsolatos hírleveleit a MailChimp hírlevélküldővel küldjük a feliratkozók számára. A MailChimp hírlevélre való feliratkozási ablak használ sütiket a működéséhez. A MailChimp által létrehozott süti kerül elhelyezésre a böngészőben annak érdekében, hogy email cím alapján azonosítsa a felhasználót, és megfelelően kezelje a hírlevél feliratkozási folyamatát. Az ilyen típusú süti a böngésző bezárásáig vagy a felhasználó által előre meghatározott ideig marad a böngészőben. A MailChimp a GDPR és az adatvédelmi jogszabályok szerint működik, és lehetőséget biztosít a felhasználók számára a hírlevélről való leiratkozásra és az adatok törlésére, ezenkívül lehetőséget biztosít arra, hogy a hírlevél feliratkozási ablak sütijét az oldal látogatóinak előzetes hozzájárulása nélkül ne helyezze el a böngészőben.Weboldalunk lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző social media linkekre és gombokra kattintva a látogató megtekintse egyesületünket vagy felvegye velünk a kapcsolatot Facebookon, YouTube-on, Instagramon, Tumblren, Twitteren, Patreonon, LinkedInen, Spotify-on, Google Podcaston, Blog.hu-n, Ko-fin keresztül. Ezek tőlünk független közösségi médiumok, melyek internetes adatgyűjtési gyakorlatára nincs semmilyen befolyásunk. Amennyiben információhoz szeretne jutni ezen médiumok adatfelhasználásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy olvassa el az érintett oldalak felhasználási és adatvédelmi feltételeit.További információ: matrabikersc@gmail.comUtoljára frissítve: 2023. március 25.

Bankkártyás Fizetés

Adatvédelmi Tájékoztató

Szabályzat


Versenyeink nevezési díja és az éves tagdíj online bankkártyás fizetésének igénybevétele az alábbi módokon lehetséges:• a Stripe fizetési felületen
• banki átutalással
A Mátra Biker Sport Club, mint önálló adatkezelő jár el az online nevezési és üzenetküldési felületen megadott és tárolt adatok tekintetében. Amint Ön átlép a Stripe alkalmazásba, úgy az ott megadott, a bankkártyás fizetéshez szükséges személyes adatok tekintetében a Stripe már önálló adatkezelőnek minősül.A bankkártyás fizetés során a Mátra Biker Sport Club adatfeldolgozást, adatgyűjtést, egyéb adatkezelési tevékenységet nem végez, ezen személyes adatokhoz a Mátra Biker Sport Club nem fér hozzá. A bankkártyás fizetés során Önt a Stripe biztonságos fizetőoldalára irányítjuk. A fizetés közvetlenül a Stripe által üzemeltetett, nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az átirányításkor az Adatkezelő online ügyfélszolgálata a Stripe üzemeltetője, a bank számára átadja az alábbi adatokat: vezetéknév; keresztnév; ország; email cím; befizetett összeg. Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. A fraud-monitoring a visszaélés gyanús fizetési megbízások kiszűrésére szolgáló rendszer, amit a pénzforgalmi szolgáltatók saját maguknak hoznak létre. Az Ön által megadott adatok, mely a sikeres fizetéshez szükségesek: bankkártyaszám; bankkártya birtokos neve; bankkártya lejárati dátuma; bankkártyához tartozó CVC/CVV kód, melyet zárt rendszerben biztonsági kódként Ön ad meg a sikeres fizetés érdekében. A Stripe oldalon megadott bankkártya adataihoz kizárólag csak az adott bank fér hozzá.Fizetéskor Ön elfogadja a fizetési feltételeket. Tudomásul veszi, hogy a Mátra Biker Sport Club adatkezelő által üzemeltett weboldalon történő fizetés során személyes adatai átadásra kerülnek a Stripe, mint adatfeldolgozó részére.A banki átutalásos lehetőség mellett, ha promóciós kuponkódokkal lehet nevezési díjat fizetni, azok a Stripe fizetési felületén használhatók fel. A nevezési díjbefizetés oldalunk a tourdematra.hu/fizetek linken érhető el. A promóciós kuponkódok felhasználása csak a Mátra Biker Sport Club non-profit egyesület előre meghatározott feltételei szerint lehetséges. A promóciós kuponkódok csak az előre meghatározott időszakokra érvényesek, mely időszakok nem hosszabbíthatók meg és nem módosíthatók. A promóciós kuponkódokat és felhasználhatóságának időtartamát minden esetben feltüntetjük a tourdematra.hu weboldalunkon. A Mátra Biker Sport Club nem felelős a fel nem használt kódokért, és nem vállal visszatérítési vagy kártérítési kötelezettséget. A promóciós kuponkódokat csak saját felelősségre lehet felhasználni, és vitás helyzetben a Mátra Biker Sport Club szabályzata az irányadó. A nevezőnek nem kötelessége kifizetni a teljes összeget a Stripe fizetési felületen, ha úgy érzi vagy tapasztalja, hogy technikai tudása nem megfelelő a fizetési rendszer kuponkódos használatához, ez esetben a tourdematra.hu weboldalon feltüntetett számlaszámra (Mátra Biker Sport Club, Raiffeisen Bank számlaszám: 12032006-01554961-00100002) kérjük az aktuális hónapra meghatározott összeg szerinti nevezési díj átutalását. A Mátra Biker Sport Clubnak nem kötelessége visszatéríteni a különbözetet a promóciós kódok felhasználásával kapcsolatban, amely a felhasználó hibájából, a felhasználó technikai tudásának hiányából és/vagy figyelmetlenségéből ered. A Stripe fizetési rendszerről további információ a Stripe hivatalos weboldalán a stripe.com linken olvasható. A megvásárolt, azaz a Stripe fizetési felületén kifizetett vagy banki átutalással befizetett nevezési díj írásban megkötött szerződésnek minősül, mely szerint nevezési díjat és/vagy különbözetet nem/sem utalunk vissza. A nem felhasznált, de már befizetett Tour de Mátra nevezés a következő versenyen használható fel, és csak abban az esetben, ha a nevező írásban értesíti a szervezőket legkésőbb a verseny előtt 1 héttel, hogy a versenyen nem tud részt venni!  Ezen az email címen tudod a következő évre halasztani a nevezést: tourdematra@gmail.comMátra Biker információ: matrabikersc@gmail.comStripe adatvédelem: stripe.com/privacyUtoljára frissítve: 2023. március 25.

Általános Szerződési Feltételek

Tour de Mátra

TOUR DE MÁTRA kerékpárverseny


 A nem felhasznált, de már befizetett Tour de Mátra nevezés a következő versenyen használható fel, és csak abban az esetben, ha a nevező írásban értesíti a szervezőket legkésőbb a verseny előtt 1 héttel, hogy a versenyen nem tud részt venni!  Ezen az email címen tudod a következő évre halasztani a nevezést: tourdematra@gmail.com

Versenyszervező:Mátra Biker Sport Club
3200 Gyöngyös, Dobó István u. 12.
Képviselő: Dr. Záray László, elnök
Adószám: 18024502-1-10
Nyilvántartási szám: 10-02-0002309
Számlaszám (Raiffeisen): 12032006-01554961-00100002
A nevező a nevezési díj befizetésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen vásárlási feltételekben foglaltakat. A nevezési lap kitöltése és a nevezési díj befizetése után a nevezés automatikusan szerződésnek minősül.Kizárólag online nevezés és fizetés lehetséges.A versenyre nevezőnek, résztvevőnek lehetősége van weboldalunkon kiválasztani a versenyt/távot/túrát, illetve nevezni. A nevezés menete: a résztvevő kiválasztja a versenyt/távot/túrát és vásárlási szándéka esetén átlép a Stripe által üzemeltetett fizető felületre, vagy a másik lehetőség, hogy átutalással fizet a saját banki rendszerén keresztül. A weboldalainkon feltüntetett árak bruttó árak.Lehetőség van bankkártyás fizetésre(1), valamint banki átutalásra(2).1. Tájékoztatás bankkártyával történő fizetésről: a weboldalon levő bankkártyás fizetési rendszeren keresztül történő fizetés esetében a nevező azonnal bizonylatot kap az elfogadott befizetésről. Bankkártyás fizetéshez a nevező a Stripe bankkártyás fizetési rendszerét tudja használni a weboldalunkról.2. Tájékoztatás banki átutalással történő fizetésről: bankszámláról történő fizetés átutalással, amely esetében a nevező személy a nevezési lap kitöltése után határidőn belül fizet a Mátra Biker SC számlaszámára:Mátra Biker Sport Club
12032006-01554961-00100002
Raiffeisen Bank
Egyesület vagy szervezet nevére csak abban az esetben állítható ki a számla, ha az utalás valóban az egyesület vagy szervezet számlájáról történik. Ha az utalás magánszemély számlájáról érkezik, csak az ő nevére állítható ki a számla.A fizetés minden esetben a szervező sportegyesülettől teljesen független felületen, közvetlenül a Stripe által üzemeltetett nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.A nevezési díj beérkezése után a leadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.A nevezés befizetését visszaigazoló emailben kapott értesítést követően a nevező, illetve az általa benevezett/fizetett versenyzők jogosultak elindulni az adott versenyen a nevezési lapon általuk meghatározott kategóriában. A szervezőnek joga van a nevező által megjelölt verseny időpontjának módosítására, azonban ebben az esetben a szervezőnek mindenképpen tájékoztatnia kell a benevezett versenyzőt.A helyeket/nevezéseket lefoglalni, félretenni nem lehet. Azáltal, hogy a nevező beírja a szükséges adatokat, majd megadja a banki felületen a kártya adatait, melyet a bank sikeresen elfogad, vagy átutalásos fizetés esetén elutalja a vételárat, a nevezést megvásárolja. Ennek megfelelően az adott időpontra szóló nevezés esetében a vásárlás nem módosítható, nem törölhető és nem vonható vissza! A befizetett nevezés szerződésnek minősül.A banki átutalásos lehetőség mellett, ha promóciós kuponkódokkal lehet nevezési díjat fizetni, azok a Stripe fizetési felületén használhatók fel. A nevezési díjbefizetés oldalunk a tourdematra.hu/fizetek linken érhető el. A promóciós kuponkódok felhasználása csak a Mátra Biker Sport Club non-profit egyesület előre meghatározott feltételei szerint lehetséges. A promóciós kuponkódok csak az előre meghatározott időszakokra érvényesek, mely időszakok nem hosszabbíthatók meg és nem módosíthatók. A promóciós kuponkódokat és felhasználhatóságának időtartamát minden esetben feltüntetjük a tourdematra.hu weboldalunkon. A Mátra Biker Sport Club nem felelős a fel nem használt kódokért, és nem vállal visszatérítési vagy kártérítési kötelezettséget. A promóciós kuponkódokat csak saját felelősségre lehet felhasználni, és vitás helyzetben a Mátra Biker Sport Club szabályzata az irányadó. A nevezőnek nem kötelessége kifizetni a teljes összeget a Stripe fizetési felületen, ha úgy érzi vagy tapasztalja, hogy technikai tudása nem megfelelő a fizetési rendszer kuponkódos használatához, ez esetben a tourdematra.hu weboldalon feltüntetett számlaszámra (Mátra Biker Sport Club, Raiffeisen Bank számlaszám: 12032006-01554961-00100002) kérjük az aktuális hónapra meghatározott összeg szerinti nevezési díj átutalását. A Mátra Biker Sport Clubnak nem kötelessége visszatéríteni a különbözetet a promóciós kódok felhasználásával kapcsolatban, amely a felhasználó hibájából, a felhasználó technikai tudásának hiányából és/vagy figyelmetlenségéből ered. A Stripe fizetési rendszerről további információ a Stripe hivatalos weboldalán a stripe.com linken olvasható. A megvásárolt, azaz a Stripe fizetési felületén kifizetett vagy banki átutalással befizetett nevezési díj írásban megkötött szerződésnek minősül, mely szerint nevezési díjat és/vagy különbözetet nem/sem utalunk vissza. A nem felhasznált, de már befizetett Tour de Mátra nevezés a következő versenyen használható fel, és csak abban az esetben, ha a nevező írásban értesíti a szervezőket legkésőbb a verseny előtt 1 héttel, hogy a versenyen nem tud részt venni!  Ezen az email címen tudod a következő évre halasztani a nevezést: tourdematra@gmail.comÓvás (felszólalás). Óvást benyújtani célba érkezést követően 30 percen belül írásban, tanúkat megnevezve és a bizonyítékok csatolásával (fénykép, videó felvétel emailben csatolva) 20 000 Ft-os óvási díj megfizetése ellenében a versenyigazgatónál lehet. Az óvásban szereplő követeléseknek világosnak és egyértelműnek kell lenniük. A versenyigazgató a döntést a helyszínen, az óvás benyújtását követő 30 percen belül hozza meg. Döntése végleges. Az óvásnak minden szükséges információt tartalmaznia kell ahhoz, hogy az alapján döntés születhessen. Ha nem tartalmaz az óvás minden szükséges információt, az óvás elutasításra kerülhet. Eredményes óvás esetén a befizetett óvási díjat visszatérítjük. Az óvás benyújtásakor kért adatok: a versenyző neve, rajtszáma, email címe, telefonszáma, egyesülete (ha van), a verseny neve, dátuma, helyszíne, az óvás indoka, részletes leírása, a bizonyítékok leírása, csatolása (video, kép, egyéb dokumentum csatolása emailben), az óvásban érintett szakasz és időpont, a személy, aki ellen az óvás irányul (ha van), az óvásban kért intézkedés, az óvás benyújtásának dátuma, időpontja.A nevezési lapon megadott adatok pontosságáért a szervezők nem felelnek, a célbaérkezés után a hibás adatokból történő hibás eredményekért a szervezők és az időmérő cég nem tehető felelőssé, utólagos adatmódosítás nem követelhető. Utólagos adatmódosítás kérhető, és csak a versenyigazgató rendelheti el az óvási díj befizetése után, ez esetben az óvási díjat nem térítjük vissza.Weboldalunk és versenyszabályzatunk nem vagy nem megfelelő elolvasásáért és az ebből származó információs hiányosságokért nem vállalunk felelősséget!Minden, a Mátra Biker SC és a Tour de Mátra honlapján használt versenyprogram, védjegy, márkanév, logo az egyesület elnökségi tagjainak tulajdonában áll. Tilos a honlap bármely részét másolni, másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért! Tilos a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más felületbe (offline/online) építése, másolása. Az itt leírtakon kívül a Mátra Biker SC semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.További információ: matrabikersc@gmail.comUtoljára frissítve: 2023. március 25.